Pendidikan Karakter: Berdayakan Kembali

>> 05 Juli 2010

Dalam rangkaian Muktamar Aisyiyah hari ini, sebelum kami mendengarkan para Duta Besar negara Timur tengah membahas permasalahan seputar Tenaga Keja Wanita di Luar negeri, kami terlebih dahulu mendengarkan Prof Ayzumardi Azra yang menyampaikan materinya yang berjudul "Pendidikan Karakter: Peran Gerakan Perempuan"

Kutipan terpilih hari ini mengenai pendidikan karakter, yang terambil dari ungkapan indah Philips dalam buku "The Great Learning (2000). Here is the gem:

"If there is a righteousness in the heart, there will be beauty in the character.
If there is is a beauty in the character, there will be a harmony in the home.
If there is harmony in the home, there will be order in the nation.
If there is order in the nation, there will be peace in the world."

Jadi sekarang terjawablah pertanyaan , mengapa dunia ini belum damai. Dan mengapa negara kita ini masih belum teratur alias masih morak marik???

1 comments:

bobb basinda 5 Juli 2010 20.23  

bagus..
copas y buat fb?

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP